راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


خيلي خسته ام

محبت زيادي درست مثل مشروب ميمونه

احترام زياد گذاشتن هم همينطور

تو هر 2 جبهه 3 ساله شديد درگيرم

محبت زياد تو خونه كار دستم داد چون همراهم جنبه محبت نداشت

احترام زياد تو محيط كار باعث شد خيلي از ادمهاي عوضي ارزشمند بشندو فكر كنند قابل احترامند

منم ديگه بريدم

واقعا................برچسب ها:
منبع مطلب